Bộ nhận diện thương hiệu công ty bất động sản

AVELIER nhà đầu tư bất động tên của thương hiệu là sự kết hợp của 2 từ avere ý là tài sản, để có và Atelier nơi dành cho sự sáng tạo, thiết kế biểu tượng thể hiện được lĩnh vực kinh doanh của công ty, nó là sự cách kiểu từ các tòa nhà kêt hợp các đường kẻ với nhau tạo nên một logo ấn tượng cho công ty bất động sản 

Corporate-Identity-AVELIER-45646451

Corporate-Identity-AVELIER-564647 Corporate-Identity-AVELIER-3454645 Corporate-Identity-AVELIER-4556453  Corporate-Identity-AVELIER-345345474 Corporate-Identity-AVELIER-345546354

 

Xem thêm: Bộ nhận diện thương hiệu mẫu | mẫu hồ sơ năng lực | mẫu brochure đẹp

Chuyên mục :

Tin tức liên quan