"Thiết kế Bộ nhận diện thương hiệu"

Quy trình chuyên nghiệp

IN ẤN

Hỗ trợ in ấn theo yêu cầu từng Khách hàng.

Hoàn thiện

Lắng nghe ý kiến phản hồi và hoàn thiện ra file in.

Thực hiện

Đảm bảo quá trình làm việc đúng quy trình và thời gian đề ra.

GIẢI PHÁP

Đưa ra các bước thực hiện chi tiết & nhân sự phù hợp Dự án.

Nghiên cứu

Các yếu tố bên trong & ngoài ảnh hưởng đến Dự án.

Tìm hiểu

Xác định mục tiêu và chất lượng Dự án.