Bộ nhận diện thương hiệu FTG investment

Công Ty Cổ Phần FTG Việt Nam với tiềm lực tài chính mạnh mẽ, hoạt động đầu tư linh hoạt, đặt hiệu quả lên hàng đầu. Cách thức đầu tư  đa dạng, thực hiện các hoạt động đầu tư để nắm giữ các tài sản tài chính (cổ phần, cổ phiếu, trái phiếu), đầu tư thành lập công ty con, đầu tư bất động sản. Cung cấp các dịch vụ về đầu tư như ủy thác đầu tư.

Dịch vụ ủy thác đầu tư, hỗ trợ đầu tư. Hoạt động chính là hoạt động đầu tư vốn chủ sở hữu. Bên cạnh đó thực hiện một số dịch vụ khác như tư vấn tài chính (cấu trúc vốn, tái cấu trúc doanh nghiệp, mua bán, sát nhập), dịch vụ quản lý tài sản, phân tích và tư vấn chiến lược đầu tư

1. Bộ nhận diện thương hiệu FTG Việt Nam

bộ nhận diện thương hiệu ftg việt nam

 

2. Thiết kế logo FTG Việt Nam

thiết kế logo ftg việt nam

 

3. Thiết kế card visit ftg

card visit ftg

 

4. Thiết kế phong bì thư FTG

thiết kế phong bì thư ftg

 

Xem thêm: dịch vụ in ấn | công ty thiết kế website | thiết kế logo tại hcm

 

Chuyên mục :

Tin tức liên quan