Bộ nhận diện thương hiệu Cambridge

 

Logo được lấy ý tưởng tử 2 chữ cái đầu của thương hiệu Cambridge open, đưa O vào trong C. chữ C ngoài chữ O tạo nên sự mở ra với ý nghĩa nội dung được mở miễn phí.

 

Xem thêm: đặt tên thương hiệu công ty | thiết kế logo online | thiết kế bao bì thực phẩm

Chuyên mục :

Tin tức liên quan