Bộ nhận diện thương hiệu công ty du lịch

Hướng sáng tạo cho căn tính Marlo trẻ Nhóm của nhà thiết kế đồ họa Johannesburg, Nam Phi dựa trên Marcel Buerkle của Circum Punkt Design.

Marlo-Young-Group-Logo-Design-by-Marcel-Buerkle-424547 Marlo-Young-Group-Logo-Development-by-Marcel-Buerkle-3244657

Marlo-Young-Stationery-Design-by-Marcel-Buerkle-624623Marlo-Young-Group-Visual-Identity-Design-by-Marcel-Buerkle-34557 Marlo-Young-Group-Website-Design-by-Marcel-Buerkle-324647

Xem thêm: làm logo online | bộ nhận diện thương hiệu công ty | thiết kế brochure đẹp

Chuyên mục :

Tin tức liên quan