Bộ nhận diện thương hiệu công ty rượu

Bộ nhận diện thương hiệu công ty cung cấp dịch vụ hầm rượu cá nhân nằm ở Santa Rosa, California. Công việc bao gồm thiết kế logo, hình tượng thiết kế website.

thiet-ke-logo-cong-ty-ruou

bo-nhan-dien-thuong-hieu-cong-ty-ruou Oeno-Vaults-Web-Design-by-Tractorbeam phong-bi-thu-2 phong-bi-thu-3  thiet-ke-phong-bi-thu

Xem thêm: Bộ nhận diện thương hiệu mẫu | mẫu hồ sơ năng lực | mẫu brochure đẹp

Chuyên mục :

Tin tức liên quan